Krachtpunttheorie

Deze revolutionaire studie “Krachtpunttheorie” steunt op drie logisch opgebouwde peilers.

  1. De waarheid; deze is enkel te achterhalen door aan de bron van het probleem te starten.
  2. De bron; dit betreft op het kosmische vlak het aangenomen en ons beeldend aangeboden Big bang of oerknal gebeuren.
  3. De elementen; Deze aan de bron van het gebeuren waren de kracht en het punt. De kracht, de creatief handelende kosmische intelligentie, lag aan de basis van die explosie en zorgt nog steeds voor druk of ontspanning. Dit zien we bijvoorbeeld aan de variërende luchtdruk, aan eb en vloed, en aan de kernfusie aan de zonoppervlakte. Alles is dus steeds in beweging en dit geldt ook voor het toenemende inzicht, dat omgekeerd evolueert bij een fanatieker. Het punt, het fictieve dimensieloze werktuig der kracht bij de oerknal. Het kent, gezien het principe der oneindigheid, uitersten zoals een gevarieerde massa qua dichtheid, en een verdampingsgraad qua ijlheid, als het immateriële bestaan. Dit ijle voorkomen betreft het noodzakelijk frame om de onderdelen onderling op afstand en op hun plaats te houden. Het laat het ook toe om de prehistorie van het Big bang gebeuren te benaderen.

In het manuscript worden al de aan dit krachtig punt verbonden fenomenen zoals geluid, licht, elektromagnetisme, straling en zelfs gedachten, op een logische en wiskundige manier behandeld.

Hierbij wens ik u veel leesgenot.

De auteur
Jean M. Walry